sklep internetowy z kosmetykami naturalnymi
Zapytaj eksperta o nasze kremy naturalne
Świąteczna promocja
Świąteczna promocja w zestawie taniej
Darmowa wysyłka
Kremy organiczne - darmowa wysyłka

Reklamacje i odstąpienia

WYMIANY


Istnieje możliwość wymiany towaru, jeżeli towar został w jakikolwiek sposób uszkodzony podczas transportu np. (pęknięcie lub rozbicie się opakowania kosmetyku) efektem, czego, może być niekomfortowe korzystanie z towaru na produkt nowy w nienaruszonym stanie. Należy drogą mailową (sklep@kremy-organiczne.pl ) ustalić dostępność konkretnego towaru, następnie proszę odesłać produkt, który chcą Państwo wymienić wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem wymiany, który był dołączony do przesyłki, na koszt sklepu, na adres sklepu:

MARZENA HAŁASA OLEA SECRETS z siedzibą w Lublinie 20-802, ul. Samotna 14/7”

§6

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ)

 1. Sklep www.kremy-organiczne.pl umożliwia zwrot zakupionych towarów zgodnie z obowiązującym prawem.

 2. Każdemu Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu (lub od razu zakupiony towar) powinno zostać wysłane na adres: 20-802 Lublin, ul. Samotna 14/7.

 3. Oświadczenie można też złożyć emailem na adres: sklep@kremy-organiczne.pl

 4. Ustawowe prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres firmy lub adres e-mail podany powyżej.

 5. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu dołączonym do przesyłki bądź może zostać pobrane ze strony z regulaminem sklepu. Skorzystanie z tych formularzy nie jest obowiązkowe, klient może przedstawić własny wzór.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od zawartej umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: 20-802 Lublin, Samotna 14/7.

 7. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

 9. Wszystkie gratisy dołączone do zakupu należy odesłać ze zwracanym przedmiotem.

  §7

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Sprzedawca zwraca również konsumentowi koszty dostarczenia produktu z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§8

REKLAMACJA

    1. Wszelkie reklamacje dotyczące Towaru lub realizacji Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu.

    2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W tym czasie Sklep ustosunkuję się do reklamowanego Towaru lub reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży.

    3. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć drogą mailową na adres: sklep@kremy-organiczne.pl lub listownie poprzez odesłanie reklamowanego towaru wraz z opisaniem przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Wysyłki należy dokonać na adres siedziby: 20-802 Lublin, Samotna 14/7.

    4. Po zgłoszeniu reklamacji drogą mailową Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę.

    5. Równowartość kosztów przesyłki przez Państwa poniesionych zwrócimy Państwu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.